Tablis Wonen digitaliseert verder

De Sliedrechtse woningcorporatie Tablis Wonen gaat verder met het optimaliseren van haar bedrijfsprocessen. Zo krijgt de corporatie een geheel vernieuwde website met daarin een huurdersportaal. Tevens krijgen de front-officemedewerkers de beschikking over een medewerkersportaal wat gekoppeld is aan het DMS van Square DMS. Daarnaast gaat men gebruikmaken van het woninginformatiesysteem IntraWIS en de Inspectie App van NCCW. Het project wordt begeleid door Eelco Hers van Hersense.

Huurdersportaal
Met het huurdersportaal krijgen de huurders van Tablis Wonen een platform voor het regelen van hun woonzaken. De huurder kan interactief en zelfstandig, 24/7 online haar eigen huurzaken regelen. Het huurdersportaal, dat geleverd wordt door ProImpact, is geïntegreerd met het primaire systeem (BIS NOA) van Tablis Wonen.

Medewerkersportaal
Het medewerkersportaal (ook in samenwerking met ProImpact) geeft de medewerker van de corporatie toegang tot alle processen en achterliggende systemen, waarvan de toptaken in het portaal worden getoond. Dit sluit naadloos aan op de website, het huurdersportaal en de kennisbank. Naast dat het medewerkersportaal is geïntegreerd met BIS NOA wordt er ook een integratie gemaakt met ShareWorX van Square DMS.

IntraWIS en Inspectie App
Tevens gaat Tablis Wonen gebruikmaken van IntraWIS en is hiermee in staat complete woninginformatie en alle andere gegevens die aan de woning zijn gekoppeld, op eenvoudige wijze dusdanig te organiseren, dat die op elke werkplek vanuit één centraal punt benaderd kan worden. Voor het inspecteren van de woning wordt de Inspectie App ingezet, het middel bij uitstek dat de inspecteur in staat stelt de voor- en of eindopname op locatie af te handelen.

Op de foto ondertekenen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de optimalisatieslag het contract.

Voor: Alexander Beeren (Square DMS), Eddy Ramos (Manager BIS), Liesbeth Marchesini (Directeur-bestuurder Tablis Wonen), Lambert Blikman (Directeur ProImpact).
Achter: Jeroen Baan (Accountmanager NCCW), Gerben van Alphen (ICT Tablis Wonen), Eelco Hers (Adviseur Hersense)