Gebruikersgroep

Square DMS overlegt regelmatig met de gebruikersgroep. Uit dit overleg komen maatregelen voort die voordelig zijn voor woningcorporaties die klant zijn bij Square DMS. Niet alleen prijsstellingen worden regelmatig met de gebruikersgroep besproken maar ook verbeteringszaken op het gebied van:

 

Communicatie

Onlangs is het forum geactiveerd. Op dit forum kunnen gebruikers elkaar ontmoeten en de laatste stand van zaken rondom eWorX en ShareWorX kan hier gelezen worden.

 

 Forum-aanmelding-1-242x300
 project-methodiek

Nieuwe project-methodiek

De invulling van de uitvoering van projecten is gekanteld. Het accent is steeds meer komen te liggen op de ‘zachte’ kant van de uitvoering. Meer aandacht voor veranderingsmanagement. En dus meer aandacht voor het individu. Procesmatig worden afspraken gemaakt met de medewerkers die ook verantwoordelijk zijn voor het proces.

 

Prijzen

Square DMS levert kennis van zaken en producten die er toe doen. Hier tegenover hoort een faire prijs. In overleg met de gebruikersgroep heeft Square DMS een aantal prijsvoorstellen gehonoreerd,  te weten:

–        Er worden geen reiskosten meer in rekening gebracht.

–        De opleidingskosten zijn in prijs verlaagd.

 

 

Ga terug naar nieuwsbrief of ga naar het vorige artikel.